ONLINE AFSPRAKEN

Beste patiënt,


Voor een afspraak mag u online plannen of bellen naar 089 24 98 12 of mailen naar info@osteoeyben.be.  


Voordat we u kunnen zien, lijsten we wel eerst enkele belangrijke aandachtspunten op. We vragen u deze goed te lezen voordat u een afspraak wenst te maken:


 • Vanzelfsprekend mag u niet ziek zijn (koorts, verkouden, hoesten, niezen). Dit geldt natuurlijk ook voor onszelf als behandelaar. Indien u toch symptomen heeft of deze voelt opkomen, bent u verplicht telefonisch of per mail af te melden.


 • Indien u voor de eerste keer komt, gelieve dan uw identiteitskaart mee te brengen.


   • Gelieve een badlaken of grote handdoek(en) mee te brengen om op de behandeltafel te leggen. 


    • Betaling: Het tarief voor een behandeling bedraagt 55,- Euro. U kunt dit ofwel contant betalen, ofwel door middel van een QR-code via uw telefoon (app van Bancontact of Payconiq). Wij hebben geen betaalterminal.    Wij danken u voor uw opvolging.


    Ingmar, Ruth en Karel

    Via bovenstaande knop kunt u zelf een afspraak plannen in onze online agenda.     U kunt kiezen voor een afspraak bij Ingmar EYBEN, Ruth THAENS of Karel VAN BAELEN. Alle drie zijn wij osteopaat. Wij plegen onderling overleg waardoor u zonder probleem kunt wisselen van therapeut als u bij een van de andere collega's in de praktijk sneller terecht kunt.     Gelieve er rekening mee te houden dat de avondconsultaties ENKEL zijn voorbehouden voor mensen die niet overdag kunnen komen.    Indien u een DRINGENDE AFSPRAAK nodig heeft, gelieve dan TELEFONISCH contact op te nemen en dit uitdrukkelijk door te geven aan de secretaresse, of PER MAIL contact op te nemen. 


     

    Let op: indien u een afspraak niet kunt naleven, gelieve deze dan tenminste 24u op voorhand af te melden  (tenzij bij overmacht), zo kan er iemand in uw plaats geholpen worden. Een gemiste afspraak kan aangerekend worden.

    Wachtdienst Limburg

    Tijdens de weekenden en op de wettelijke feestdagen wordt er voor dringende of acute gevallen door de Limburgse Professionele Osteopaten een wachtdienst georganiseerd.

     

    De wachtdienst loopt van 9h00 tot 17h00 en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat.

     

    De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen.

     

    Een consult tijdens de wachtdienst bedraagt 65 €.

     

    Het centraal nummer voor de wachtdienst is 0468 348 348.

     

    Algemeen Privacybeleid - OsteoEyben    Geachte Patient, 


    Wij hechten uiterst veel belang aan uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en te beveiligen. Hieronder leggen wij u graag uit hoe wij uw gegevens beschermen, dit vormt aldus het algemene privacybeleid van OsteoEyben op het vlak van onze gegevensverwerking:


    De verwerkingsverantwoordelijke is Ingmar Eyben, Leeuwerikstraat 61 te 3680 Maaseik met ondernemingsnummer BE0536623301.


    De toegang tot de plaats waar wij uw gegevens bewaren, is beveiligd: de plaats wordt bij afwezigheid afgesloten en enkel personen met wie onze patiënten in contact komen, hebben toegang tot de dossiers.

    Wij zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsclausule. De therapeuten respecteren de deontologische code en het medisch beroepsgeheim. Onze diensten vallen onder het beroepsgeheim, dus alle informatie die tijdens de behandeling gegeven wordt, blijft vertrouwelijk. 

    Wij zijn een groepspraktijk: een andere collega in de praktijk mag en zal uw dossier enkel inkijken als u hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Indien u een afspraak boekt bij de andere collega, zien wij dit als een stilzwijgende toestemming om uw dossier in te kijken om zo een goede en veilige behandeling en/of opvolging te garanderen. 

    Betreffende de geïnformatiseerde dossiers, om te verzekeren dat een gebruiker enkel gegevens kan zien die hij nodig heeft, beschikt die over een eigen identificatie met paswoord. De paswoorden worden op regelmatige basis aangepast. Er is ook een twee-factor-authentificatie nodig om in te loggen.

    De wifi aansluiting van de computers is beschermd door een paswoord. De computers zijn uitgerust met een antivirus programma. De updates van de systemen worden bijgewerkt om de veiligheid te garanderen. Controle van de systemen wordt regelmatig uitgevoerd.

    Het informatica programma dat ons toelaat de gegevens te verwerken is conform de wetgeving, met name betreffende de opslag van gegevens.

    Het noteren van de toegang van de gebruikers, laat identificatie van zij die gegevens opvragen toe en het moment waarop.

    Er is een procedure uitgeschreven voor in geval van schending van gegevens gebruik.


    Wanneer verzamelt en verwerkt OsteoEyben gegevens?

    OsteoEyben verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt. 


    Welke gegevens verzamelt en verwerkt OsteoEyben?

    Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten of therapeuten die daarvoor van u toestemming kregen.

    De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of beroepsuitoefening. Eventueel door u verstrekte financiële gegevens moeten soms worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

    Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer dit telefonisch of elektronisch gebeurde. 

    Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.


    Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt OsteoEyben gegevens?

    Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer en boekhouding. 

    Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.


    Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door OsteoEyben?

    In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.


    Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

    Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding. 

    Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan ons telesecretariaat waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Het secretariaat kan enkel uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres inzien om efficiënt een afspraak te kunnen boeken of wijzigen. Hun agendaprogramma is op geen enkele wijze gelinkt aan onze verdere gegevensverwerking zoals de patientendossiers die wij gebruiken om het verloop van de behandelingen bij te houden. 

    Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.


    Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

    Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. 


    Hoe lang worden de gegevens bewaard?

    De dossiers worden gedurende 30 jaar, na het beëindigen van het patiëntcontact, bewaard.


    Wijzigingen:

    OsteoEyben behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen


    Uw rechten:

    U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Ingmar Eyben, info@osteoeyben.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.


    Indien u het niet eens bent met de manier waarop OsteoEyben uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.    Hoogachtend,    Ingmar Eyben, Andreas Möckel en Ruth Thaens

    Details Praktijk:

    Osteopathiepraktijk OsteoEyben


    Adres: Leeuwerikstraat 61, 3680 Maaaseik

    Telefoon: 089 24 98 12

    E-mail: info@osteoeyben.be


    Ingmar EYBEN


    Ruth THAENS


    Karel VAN BAELEN

    Contacteer ons:

     
     
     
     
     
     

    Wij zijn lid van de beroepsvereniging BVBO / Osteopaat Vlaanderen en respecteren de deontologische code van onze beroepsvereniging.

    Hieronder kunt u deze nalezen:

    Via onze beroepsvereniging zijn wij verzekerd onder een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering respectievelijk bij:

    • verzekeringsmaatschappij AMLIN Corporate Insurance onder het polisnummer 99.541.685.
    • Vosters Verzekeringen onder Polisnr. 010.730.536.798

    De bevoegde medische commissie is de provinciale geneeskundige commissie.